njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

Prema analitičkom pokazatelju dobne strukture stanovništva, a time i procesa demografskog starenja, tzv. indeksu starenja, koji se izražava kroz promjenu odnosa između starog i mladog stanovništva može se odrediti starost neke populacije. Ako je taj indeks veći od 40, govori se o staroj populaciji. Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2001.g. indeks starenja stanovništva Hrvatske je 90.7 što upućuje na staru populaciju i nužnost obrazovanja i osposobljavanja odraslih za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba.

UVJETI UPISA

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć