rukovatelj bagerom

Uvođenje novih strojeva, priključaka i opreme i novih tehnologija u mehanizirano kopanje, utovar, istovar, zgrtanje, dizanje, razbijanje građevnih materijala u građevinarstvu; potrebama osposobljavanja za njihovo rukovanje; potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva, održavanja i izgradnji cestovnih prometnica i infrastrukture, izgradnji vodnogospodarskih građevina, poljoprivrednog gospodarstva, poduzetništva i na tržištu rada EU.

Uvjeti upisa

– 18 godina života

– završenu osnovnu školu

– liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA/ICE BAGEROM

– vozačka dozvola “B” kategorije

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

– Razlikovati dijelove bagera, priključaka, opreme i njihovu funkciju

– Pripremiti bager za početak rada

– Rukovati bagerom na stručan i siguran način

– Pripremiti bager za transport na specijalnim vozilima

– Otkriti, prijaviti kvar te provesti osnovno održavanje; voditi radnu i servisnu dokumentaciju

– Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe