rukovatelj motornom pilom

Uočena je i povećana potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, a sukladno pozitivnim zakonskim propisima za rad na siguran način.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornom pilom mogu se upisati osobe s najmanje:

završenom osnovnom školom
navršenih 18 godina
liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu motornom pilom.


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
razlikovati vrste motornih pila, glavne dijelove i njihove funkcije
pripremiti motornu pilu i površinu za rad
razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sječi i obradi drva
rukovati motornom pilom na siguran način
provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne pile u skladu s uputama proizvođača
primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu.