rukovatelj viličarom

Uvjeti upisa

Polaznici osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice viličarom moraju imati završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova za rukovatelja viličarom i vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

Polaznik će:

Razlikovati vrste viličara, glavne dijelove, sklopove i njihove funkcije
Rukovati viličarom i održavati ga na stručan i siguran način te pravilno popunjavati radnu dokumentaciju
Razlikovati i primjenjivati pravila signalizacije
Rukovati paletama i kontejnerima na siguran način
Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći.