UČILIŠTE U MEDIJIMA

LUDBREŠKE NOVINE br. 107 – od 24. ožujka 2016.

 

Projekt Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg – zapošljavanje 20 gerontodomaćica te stručno osposobljavanje od strane Učilišta Sigurnost