USLUGE

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA

Temeljem Ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, naše Učilište ima u svom obrazovnom programu usavršavanje i osposobljavanje za slijedeće profile

saznajte više…

ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

Provedba izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

saznajte više…

OSPOSOBLJAVANJE ZA UTVRĐIVANJE ALKOHOLIZIRANOSTI RADNIKA NA RADU

Radnik pod utjecajem alkohola predstavlja realnu opasnost na radnom mjestu. Radi se o riziku za njega samog, njegove suradnike, proces rada i materijalna dobra s kojima je u dodiru. Zabranjeno je uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije i tijekom rada i njihovo unošenje u radne prostorije i prostore.

saznajte više…

ZAŠTITA NA RADU | ZAŠTITA OD POŽARA

izrada procjena rizika, ispitivanje strojeva-uređaja-opreme, ispitivanje el. instalacija, ispitivanje gromobranskih instalacija, ispitivanje radnog okoliša, osposobljavanje za rad na siguran način (ZNR), osposobljavanje iz zaštite od požara (ZOP), izrada plana evakuacije, vježbe evakuacije i spašavanja, pružanje usluga stručnjaka zaštite na radu i zaštite od požara, izrada elaborata i pravilnika, i ostalo….

saznajte više…

HIDROIZOLACIJSKI SISTEM

Moderan način gradnje s visokovrijednim betonima i vodonepropusnim betonima, najmodernija tehnologija ugradnje vrlo visoke gustoće i konačne čvrstoće takvih građevinskih elemenata i u niskogradnji, a i visokogradnji ipak ne garantira apsolutnu vodonepropusnost.

saznajte više…